Utgifter fra et år til et annet

Jeg har kjøpt inn varer for kr 100.000 nå i desember. Kun kr 5000 brukes av dette nå i desember. Hvordan gjør jeg for at kr 5000 skal komme med som driftsutgift dette året og kr 95000 neste år i resultatet som driftsutgifter. Hvilken poster fører jeg det på?

Spørsmål fra Thomas Johnsen.

Spørsmålet ble stilt den 12-12-2011.

Ligger under emnet: Skatt.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar