Utbytteskatt?

Jeg har idag et enkeltpersonforetak på 5 året og vurderer sterkt å etablere et NUF. Så vidt jeg forstår kan jeg da ansette meg selv i firmaet og ta ut både lønn og utbytte som eier. Hvor mye skattlegges jeg av utbyttet?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 15-03-2010.

Ligger under emnet: Skatt.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Det er riktig at du blir som en ansatt som tar ut lønn. I tillegg kan du som eier av det NUF`et ta ut utbytte. Dette vil bli skattlagt med 28 % minus evt. skjermingsfradrag.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Karin

Ser på denne siden at de påstår at utbytteskatten er på over 40%?? Er det feil?
http://www.risanger.no/firma/nuf-enk-spare-skatt

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Einar

40%??? Det stemmer vel ikke?

Sakset fra Skatteetatens sine hjemmesider:
(http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/2004/Aksjonarmodellen/)
«Dersom utbytte er større enn skjermingsfradraget, vil det overskytende bli beskattet som alminnelig inntekt (dvs. med 28 %).»

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 svein

Hei

Det er feil med 40% – det riktige skal være 48%.

Dette kan vises med et eksempel, litt forenklet:

100.000 overskudd i NUF’et før skatt
-28.000 skatt som selskapet må betale
=72.000 overskudd etter skatt

Det er overskuddet etter skatt som kan tas ut i utbytte, under gitte forutsetninger.
Dersom man tar ut hele overskuddet i utbytte vil man måtte betale 28% skatt av dette (minus skjermingsfradrag, men dette er ofte svært ubetydelig). Utbytteskatten må man betale av egen lomme, ikke NUF’et:

-20.160 utbytteskatt (28% av 72.000)

Man sitter da igjen med kr 51.840 etter at utbytteskatten er betalt og har tilsammen betalt 48.160 i skatt, altså 48,16% av overskuddet på kr 100.o00.

mvh
svein

(7)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
5 Otto Risanger

Svein har helt rett ovenfor. 40,16% var en skrivefeil på http://www.risanger.no, 48,16% er riktig.

Detaljene finner du i denne eboka:

http://www.risanger.no/ebok-011-beste-selskapsform

mvh
Otto Risanger

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar