Trengs bankbilag ved småkjøp med kort

Hei! Lurer på en liten ting. Når jeg f.eks. kjøper en pakke konvolutter på postkontoret til 100 kroner, trenger jeg da å skrive ut et bankbilag i tillegg til den kvitteringen jeg har fra Postkontoret?

Spørsmål fra June.

Spørsmålet ble stilt den 06-02-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Einar

Se her: https://regnskapsguiden.com/bankbilag-for-kontantkj%C3%B8p/

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar