Trenger aksjeselskap autorisert regnskapsfører?

Jeg fører regnskapet for en som har et enkeltpersonsforetak og som vurderer å opprette aksjeselskap. Jeg vet at han ikke trenger å bruke ekstern regnskapsfører, men kan jeg fortsette å føre for ham uten å være autorisert?

Spørsmål fra Grete.

Spørsmålet ble stilt den 06-09-2011.

Ligger under emnet: Diverse.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

For å kunne tilby ekstern regnskapsfører er det et krav til å være autorisert, dette gjelder for alle organisasjonsformer.

Hvis du ansettes (dvs registrert i NAV A-registeret) i ENK`et eller AS`et er det intet krav til autorisasjon.

(5)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Halvor

Svaret er: Ja!

Jonny har rett, men det var lite informativt.

Det er krav om autorisasjon når regnskapsføreroppdraget utføres som ledd i næring. Det Grete beskriver er ikke næring. Begrepet «i næring» innebærer at virksomheten må ha et økonomisk siktemål, ha et visst omfang og varighet og være forretningsmessig organisert. Sporadiske vennetjenester faller derfor utenfor dette begrepet.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar