Tapsføre fordring

Hei.

Lurer på følgende, om du har en fordring for utlegg i et DA, hvor selskapet nå ble avviklet i 2010.
Hvordan skal en da håndtere eventuell fordring en har ved div.små utlegg?
Kan en tapsføre denne fordringen i enkeltmansforetak?

Eventuellt hvordan skal det føres på selvangivelsen?

Spørsmål fra Camilla Morsund.

Spørsmålet ble stilt den 25-03-2011.

Ligger under emnet: Diverse.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar