Skjermingsrente

Leser at man kan man ta ut en viss prosentandel (skjermingsrente) av innbetalt aksjekapital skattefritt hvert år (skjermingsfradrag) fra eget AS. Nå er jo skjermingsrenten veldig lav (1,2%) så blir jo ikke all verden å ta ut pr år.

Videre leser jeg at om man ikke tar ut utbytte ett eller flere år akkumuleres skjermingsfradraget slik at man ikke mister det, men kan benytte det et senere år.

Hvordan holder man egentlig styr på dette i regnskapet ? Føres skjermingsfradraget i balansen på noen måte hvert år ?, eller blir det bare en utregning den dagen man evt. tar det ut.

Hvordan føres et slikt uttak i regnskapet ?. Blir jo en kostnad for selskapet, så antar at man må ha det med i resultatet ?

Fint med et praktisk eksempel om noe tar seg tid til det 🙂

Spørsmål fra Maxprofit1970.

Spørsmålet ble stilt den 05-06-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar