Skjermingsfradrag

Et aksjeselskap med en aksjekapital på kr. 100.000,- ble stiftet 1. juli 2008. I 2010 ønsker eierne å ta ut et utbytte. Vil de da kunne trekke fra fradrag fullt fradrag for 3 år eller blir det bare 1/2 fradrag for 2008.
Skal et uttak fra selskapet med utgangspunkt regnskap for 2010 føres opp på mottagers selvangivelse for 2010 eller 2011?

Spørsmål fra Jarle T.

Spørsmålet ble stilt den 18-04-2011.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Når det gjelder uttaket, så kan det være flere løsninger.

Hvis dette er et uttak i 2010, noe som betyr et ikke lovlig besluttet utbytte, så vil dette komme på selvangivelsen i 2010 og uten skjermingsfradrag.

Dersom dette er et lovlig besluttet utbytte for regnskapsåret 2010, som er bestemt i generalforsamling 2011 så vil dette komme på selvangivelsen for 2011.

Skjermingsfradrag for utdeling av utbytte betinger at det er lovlig utdelt/bestemt etter aksjeloven.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar