Skattepliktig statsstøtte?

Jeg har mottatt reisestipend fra UD og ei venninne har mottatt statstøtte til å lage film og vi lurer på om og i så fall hvor dette skal inn i selvangivelsen evt, næringsoppgaven?

Spørsmål fra Lisbeth.

Spørsmålet ble stilt den 22-05-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar