Skattemessig omdanning, inngående balanse

Vi har hatt et enkeltmannsforetak hvor det i år ble foretatt en skattemessig omdanning. Når en skattemessig omdanning gjøres, så gjøres den gjeldende fra 1.januar i regnskapsåret (om den gjennomføres 1.halvår). I den forbindelse er jeg litt usikker på hvordan jeg skal registrere inngående balanse riktig.

I fjor ble regnskapet ført manuelt, mens fra 1.januar valgte vi å ta i bruk elektronisk regnskapsprogram. Jeg har ikke lagt inn noen inngående balanse enda.

I forbindelse med den skattemessige omdanningen er det laget en avtale om overføring av næringsvirksomhet. Følgende poster er spesifisert i denne:

Varelager: 16.581
Tilgodehavende mva: 12.404
Annen kortsiktig gjeld: 4.020
Totale verdier som overføres: 24.965

Overføringen skjer som overføring av varelager, fordringer og leverandørgjeld mot vederlag bestående av lån til selger.

Også når man skal gjøre en skattemessig omdanning, så må man jo registrere et selskap først. Dette ble gjort, og aksjeutbytte ble innbetalt fra enkeltmannsforetaket sin konto og til den nye kontoen til AS.
Aksjekapitalen skal benyttes til å betale stiftelseskostnadene til Brønnøysundregistrene.

Jeg er derfor usikker på hvordan jeg skal registrere den inngående balansen her slik at alt blir riktig. Håper noen kan bistå.

Spørsmål fra Bente.

Spørsmålet ble stilt den 06-06-2017.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar