Skatt på varelager

Hei, lurer veldig på om man betaler «skatt» av varelager, da dette fører til eiendeler i et selskap (NUF i mitt tilfelle)?

Altså om jeg velger å kjøpe inn mye varer, som ikke er solgt når regnskapsåret er slutt, vil det da komme noen form for skatt på varelager?

Spørsmål fra Vegard.

Spørsmålet ble stilt den 05-09-2011.

Ligger under emnet: Skatt.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Katrine

Så vidt jeg vet, så betaler man ikke noe skatt på varelager

(-2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Yngve

Hei.

Blir vel i så fall formueskatt.
Men om du kjøper mye eller lite varer får lite å si for dette da verdiene kun forflyttes mellom bank og varelager, og man har samme formuesverdi.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Vivi-Ann Berger

Skjønner ikke at man må betale formueskatt på usolgt varelager. Man skal ikke betale eiendomsskatt, for du har jo betalt skatt tidligere av lønn du har brukt rik hus og eiendom. Er det et enmannsforetagende, kjøper man inn varer av penger man har skattet av tidligere. Alle penger man får inn må jo beskattes. Gevinst ved salg av varelager skal beskattes, men usolgte varer er jo tap, og jeg mener at man kan avskrive en del av overliggende varer. Det er noe som skurrer, kjøpte jeg inn 10.000 vesker til salg som jeg allerede hadde kjøpt for mine surt ertjente penger, og de ble liggende der , er det jo tap. Dette gjelder å ha et -AS, og ikke ha hele ansvaret slendrian. Jeg mener det er gevinst som skal beskattes, ellers blir det jo dobbeltbeskatning.
Hilsen en olding på 82 år, ,som prøver å finne logikken i skattereglene.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar