Skal aksjeutbytte kostnadsføres?

Skal aksjeutbytte kostnadsføres, eller utgjør det bare en justering av balansen?

Mao – påvirker betaling av utbytte regnskapsmessig resultat?

Spørsmål fra Terje.

Spørsmålet ble stilt den 13-07-2010.

Ligger under emnet: Aksjer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Robban

Hei!

Når årsresulatet blir overskudd kan man overføre dette til egenkapitalen eller ta ut i utbytte. Dette vil derfor bare påvirke balansen.

Mvh Robban

Ditt svar