Regnskapsføre tilbakebetaling av utlegg

Hei!

Jeg bruker mitt private kredittkort til mindre innkjøp av rekvisita og liknende. Så betaler jeg tilbake fra bedriftskonto.

Kan noen hjelpe med tips om hvordan dette føres i regnskapet?

Takk!

Spørsmål fra Ingvild.

Spørsmålet ble stilt den 01-09-2011.

Ligger under emnet: Regnskap.

6 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

For å kunne gi deg et korrekt svar, er du ENK , AS eller annen organisasjonsform?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Ingvild

Firmaet mitt er ENK.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Jonny

Regner med at du har satt opp begge bankkontoene i kontoplanen ettersom det er et ENK.

Si at driftskonto har kontonr 1920 og privatkonto kontonr 1930, bokføringen blir da slik:
Debet 1920 og kredit 1930

(-2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Linn

Jonny, forstår ikke helt privatkonten.
Hva hvis Ingvild kjøper seg en jakke (til privat bruk) med det private kredittkort. Det skal vel ikke føres i noe regnskap for ENK?
Da vil jo saldoen for bankkontoen (kredittkortet) bli helt feil i regnskapet. Eller har ikke saldoen noe betydning?

Har mer tenkt på privatkontoen i tilfeller der man tar ut 500 kr fra bedriftskonto og bruker de 500 kr til privat formål.

Er det lov til å:
Kjøper kontorutstyr for 500 kr, betalt med privat kredittkort.
Lager bilag som viser transaksjonen (500 kr betalt kontorutstyr)
Lager så utleggsbilag hvor man spesifiserer at det er betalt 500 kr til kontorutstyr og beløpet blir betalt tilbake fra kontantkassen.

Har ett til spørsmål:
Ved overføring av penger til kontantkasse er det lov til å overføre (eks 1000 kr) fra bedriftskonto til privatkonto. Og da kun bruke ett bilag som viser transaksjonen?
Altså har 1000 kr i min private pengebok og har behov for 1000 kr i kontantkassen til ENK.
Årsaken til denne metode er lang vei til banken og jeg må fysisk oppsøke banken for å ta ut 1000 kr, mens jeg kan ta ut penger i minibank fra privatkonto (eller som nevnt har 1000 kr i pengeboken).

(-6)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
5 Åsmund Hammerstad

Høres ut som et personlig oppmøte hos en regnskapsfører ville vært tingen her for å få mer veiledning om dette.

(-2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
6 Emir

Hvis innehaveren i EPF bruker private midler i firmaøyemed da er det vanlig å opprette en mellomregn konto i balansen som kan kales
» Privat konto » f eks konto 2060
Denne konto kan brukes som motkonto ved kostnadsføring . Samme konto kan brukes ved evt pengeuttak.
EPF : Konto 2060 nylles ut ved årsavslutting
AS : Det må tas oppgjør fortløpende, dvs saldo må tilbakebetales .
Negativ saldo = penger refunderes fra AS til ansatt
Positiv saldo =ansatt må tilbakebetale til AS evt innberettes som lønn

(5)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar