Regnskap for forening

Hei!

Jeg driver å oppretter et regnskap for en forening jeg er med i, og vi har noe IB på konto fra før. Skal jeg registrere dette som inntekt eller inngående balanse i regnskapsprogrammet? Jeg bruker daTax Totaløkonomi Standard. Dette er alt overskudd vi hadde fra sist arrangement (billettinntekter, kiosksalg, sponsorer o.l.).

Takk for svar!

Spørmål fra Mette.

Spørsmålet ble stilt den 19-02-2010.

Ligger under emnet: Regnskap.

9 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Dette registreres som inntekt.

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Mette

Såpass skjønte nå jeg og : ) Men må ikke bilagsføringene ha en debet og en kreditkonto? Regnskapet er helt blankt, dvs ingen registrerte fakturaer/bilag fra før. Standard kontoplan brukes. De skal jo inn på «Bankinnskudd» men fra hvor? 3100 Salgsinntekter, uttak, avgiftsfritt? Og sponsormidler på 3120 Sponsorinntekter, avgiftsfrie f.eks.?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Jonny

Et par tilleggsspørsmål:

Har denne foreningen startet opp nå? Dvs at du skal gjøre de første registreringene?
Hvis nei, fra hvilket tidspunkt skal du overføre data fra det gamle regnskapssystemet til det nye (ved start på et nytt år eller midt i året).

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Mette

Foreningen startet opp i fjor, tidligere regnskap for arrangementer er gjort i Excel, alle bilag og fakturaer er tatt vare på. Så jeg har sett over i nettbank og regnskap og funnet ut hva vi har IB på dette tidspunkt, og vil ha dette inn i et regnskapsprogram. Rett og slett for å få en god oversikt og for å kunne skrive fakturaer som blir bilagsført rett i regnskapet så jeg slipper å sitte med Excel (fungerer forsåvidt fint men greit å slippe hvis man kan).

Det jeg i hovedsak trenger hjelp til er hvordan jeg skal få disse tallene inn i regnskapet (føre som bilag (hvilke til- og fra-konto?) eller annet?). Jeg kan jo ikke registrere bilag med kun en til-konto (bankinnskudd), da daTax krever en til- og fra- konto i bilagene.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
5 Jonny

Når man fører regnskap så fører man i debet og kredit.
Hva som skal føres som debet og kredit avhenger av hvilken bilagsart dette er.

Det skal også bokføres dobbelt, dvs at på et kostandsbilag så skal både kostanden og bankbilaget bokføres.
Husk at man også er pålagt å føre regnskapet mot reskontro.

Eksempel på føring av kostandsbilag, f.eks telefon
Debet 6900 Kredit reskontronummer

Eksempel på føring av bankbilag for telefonkostanden
Debet Reskontronummer kredit 1920

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
6 Mette

Jeg får fortsatt ikke svar på det jeg lurer på. La oss prøve det sånn.

Hvis du skulle føre regnskap til en forening som ikke har ført regnskap før, men som har penger på konto fra tidligere arrangement. La oss og si at denne foreningen har fått sponsormidler fra Frifond.
Det her vil bli de første registreringene i regnskapet for denne foreningen (Blankt regnskap).

Hvordan hadde du ført dette? Hvilke debet/kredit-kontoer hadde du brukt?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
7 Jonny

Da hadde jeg ført dette debet 1920 bank – kredit 2050 Annen egenkapital. Dette ville da vært åpningsbalansen til foreningen.

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
8 Sverre

Får man regnskapsplikt på en liten forening hvis man registrerer den i Brønnøysund for å få organisasjons nr?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
9 Harald

En forening har ikke regnskapsplikt med mindre den har verdier over 20 mill eller har gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20. Det følger av regnskapsloven.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar