Regne ut dekningsgrad

Hvordan regner eg ut dekningsgraden av eit produkt.

Eksempel. Varekostnad. 25 kr. Salgspris. 75 kr.

Spørsmål fra Magne.

Spørsmålet ble stilt den 04-11-2010.

Ligger under emnet: Diverse.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Rita

Hei
Forutsetter at det er beløp uten mva
Først regner du ut dekningsbidrag (DB)
inntekt – variabel kostnad= DB
Dekningsgraden (DG) =DB/inntekt

(-37)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Jens

Varekostnaden er 25
Salgsprisen er 75

Dekningsbidraget blir da 75-25 = 50
Dekningsgraden blir (50/75)*100 = 66 %

(4)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar