Post 4005 Næringsoppgaven

Hei.

Noen som kan forklare hva som skal være med på konto 4005 i næringsoppgave 1?

Forklaringen til posten sier:
Her føres solgte varers inntakskost (post 0250 side 1) for omsetning som er medtatt i postene 3000, 3100 og 3200. Verdiendringene på råvarelager, innkjøpte halvfabrikata og innkjøpte varer for videresalg skal være inkludert i denne posten. Denne finnes ved å summere verdiendringene på lagerbeholdningene, som fremgår av postene 0110 og 0140 under post 1495 varelager. Nedskrivning for ukurans og prisfallsrisiko kan ikke medtas da det er de skattemessige verdier av varebeholdningen som skal benyttes.

Jeg skjønner ikke helt dette.

Dersom varelageret mitt:
31.12.2008 er 100 000 kr
31.12.2009 er 200 000 kr

så har jeg solgt varer i 2009 som har en inntakskost på 50 000 kr (dette er jo varer som ligger på lager fra 2008 og nye varer som er kjøpt inn i 2009)

Hvordan vil da konto 4005 i næringsoppgaven se ut?

Spørsmål fra Rollan.

Spørsmålet ble stilt den 31-05-2010.

Ligger under emnet: Skatt.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar