Overføre penger til en konto med bedre rente?

Er det lovlig å overføre penger fra «bedriftskonto» til en «privatkonto» for å benytte seg av vesentlige bedre rentebetingelser?

Vil da renteinnteker føres mot personen som har privatkontoen eller mot bedriftsinntekten?

Lurer litt på dette, siden jeg har flere hundretusen som jeg gjerne skulle hatt bedre rente på.

Hvordan bokføres dette i så fall?

Spørsmål fra Vegard.

Spørsmålet ble stilt den 13-06-2011.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Har du et ENK så er det lov, har du et AS eller NUF er det ikke lovlig.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar