Omdanne ENK til AS med flere eiere

Hvordan foregår omdannelse av et ENK til et AS med 2 eiere som hver skal ha 50% av aksjene i det nye selskapet?

Spørsmål fra Roald.

Spørsmålet ble stilt den 06-01-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar