Norsk firma på oppdrag i Sverige

Har fått forespørsel om en bygge jobb i Sverige. Jobben er på 300.000,- Nok eller mer. Jobben vil bli utført av egne ansatte (Norske)Hvordan blir dette i forhold til Mva? Hva med skatt/arbeidsgiveravgift til Sverige? Må vi rapportere noe til Svenske myndigheter?

Spørsmål fra Per.

Spørsmålet ble stilt den 25-03-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Hvis byggejobben utføres utenfor Norges grenser så skal det ikke beregnes mva på faktura.

Er usikker på om du må rapportere noe til svenske myndigheter, men svenske firma må hvertfall rapportere til Norske myndigheter ved omvendt situasjon.

Ditt svar