Mva. ved arbeid for norsk firma i utlandet

Et norsk firma A utfører arbeid for en utenlandsk kunde i utlandet, og mva. skal derfor ikke legges på fakturaen.

Men firma A velger å engasjere et annet norsk firma B som underleverandør som utfører en del av arbeidet. Skal firma B i dette tilfellet legge på mva. på fakturaen som sendes til firma A?

Spørsmål fra Arne Johansen.

Spørsmålet ble stilt den 25-08-2010.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Foteraket A-bedrift har fått i oppdrag å utføre utføre en jobb for selskapet XXX Limited i england.

Firma A-bedrift ønsker å bruke en underleverandør som heter B-bedrift, som er registrert med norsk orgnr og som er registrert i merverdigiftsmantallet.

B-bedrift skal da etter lov sende faktura til A-bedrift med moms, dette fordi handelen skjer mellom to firma innenfor avgiftsområdet (Norge).

Jonny

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Sven Brede Bjerke

Hei. Jeg har et enkeltmannsforetak og utfører innspeksjonsoppdrag for et Norsk firma i utlandet. Jeg fakturer oppdragsgiver i Norge. Skal jeg beregne moms. Se nedenfor på tidligere innsendte spørsmål. Er ikke dette to forskjellige svar på sammenlignbare «cases»
Takk og hilsen
Sven

Moms i utlandet, faktura med eller uten MVA?
Spørsmål: Eieren av et norsk DA selskap, er leid seg inn på time basis, til ett annet norsk AS selskap.
Arbeidet skal foregå i utlandet.
Skal fakturaen sendes med MVA ?
Svar:Grunnregelen er at hvis leveringsted er utenfor Norge så skal det ikke legges til MVA. Jobben foregår her i utlandet og det skal derfor faktureres uten MVA

Mva. ved arbeid for norsk firma i utlandet
Spørsmål. Et norsk firma A utfører arbeid for en utenlandsk kunde i utlandet, og mva. skal derfor ikke legges på fakturaen.
Men firma A velger å engasjere et annet norsk firma B som underleverandør som utfører en del av arbeidet. Skal firma B i dette tilfellet legge på mva. på fakturaen som sendes til firma A?
Svar:Foteraket A-bedrift har fått i oppdrag å utføre utføre en jobb for selskapet XXX Limited i england.
Firma A-bedrift ønsker å bruke en underleverandør som heter B-bedrift, som er registrert med norsk orgnr og som er registrert i merverdigiftsmantallet.
B-bedrift skal da etter lov sende faktura til A-bedrift med moms, dette fordi handelen skjer mellom to firma innenfor avgiftsområdet (Norge).

(-2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar