Mva-kontoer

Revisor sier dette til meg: Skyldig mva i balansen pr 31.12.2017 er kr 150 000 ( du må legge sammen/ overføre alle mva-konti) og ikke kr 179000 som 6. termin sier.
Hvordan fører jeg dette?

Spørsmål fra Halfrid.

Spørsmålet ble stilt den 11-07-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar