MVA beregning på kredittsalg

Vi skal selge varer delvis gjennom faktura (kontant) oppgjør og avbetaling. Eks. Kunden kjøper et produkt til 10.000,-, og betaler halvparten på faktura/kort. Resten av beløpet deles opp i rater over x antall måneder. Må vi innberette hele mva beløpet (for 10.000) ved leveransen, eller ved hvert forfall. Ved sistnevnte løsning, blir det i så fall skjevheter mellom utgifter og inntekter, da vi må betale mva før vi har fått betaling.

Spørsmål fra Jarle.

Spørsmålet ble stilt den 15-09-2011.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Einar

Jeg skjønner ikke spørsmålet helt. Om kunden ønsker å dele opp betalingen over flere fakturaer, så er jo MVA spesifisert på hver av disse og skal innrapporteres under den MVA-terminen fakturaen ble skrevet.

(-2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Jarle

Hei,
Det var det jeg også håpet på, etter det såkalte kontantprinsippet.
Skatteetaten, som dog brukte litt tid på å finne ut av dette, svarte at hele mva beløpet av produktetsverdi må innberettes ved fakturadato, som skal skje innen 30 dager. I mitt nevnte eksempel betyr det da at jeg må innberette mva for hele beløpet (10.000,-) til tross for at kunden bare betaler halvparten kontant. Resten som blir en fordring, skal da ikke mva innberettes ved fakturering av resterende terminer. Jeg finner dette noe rart, da det i prinsippet skal både utgiftsføres og inntektføres i samme periode. Det gjør det nesten håpløst å selge på avbetaling, da likviditeten i selskapet blir negativ pga leverandøren skal ha sin del også. Ditt svar indikerer det jeg trodde/håpet på, men dette synes da ikke å være riktig… Men jeg forstår ikke logikken og svaret fra skatteetaten egentlig. Er du sikker på at det er sånn?

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Einar

Jeg er ikke sikker nei. Du må jo innberetter momsen i den terminen fakturaen er skrevet. Jeg trodde du mente at betalingen ble delt opp over flere fakturaer, og at Skatteetaten hadde sagt til deg at du skal betale moms på en faktura du enda ikke hadde laget.

(-1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Jonny

Moms skal innberettes i samme termin som fakturadato. Er veldig mange firma som må betale moms før den er innbetalt fra kjøper.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar