Lønn – utregninger

Hei! Er usikker på føringer av lønn . Vedlegger derfor et lite case :
Som regnskapsmedarbeider i selskapet AS MONNY står du stadig overfor nye utfordringer. Nå blir du bedt om å bistå regnskapssjefen med å rydde opp i regnskapsføringen som vedrører lønn. Brutto lønn inklusive skattetrekk, er kr 600 000. Regn med skattetrekk på 30 %, arbeidsgiveravgift på 14,1 % og feriepenger på 12 %.

Vis alle utregninger som er nødvendig for å få ført lønnen i bedriften.

mine svar:
600000 * 1.3 = 780 000 kr. 600 000 kr – 180 000 = 420 000 kr. Som er netto lønn. Konteres –kreditt 1920 og debit lønn for eksempel 5000 lønn i følge Norsk Kontoplan
Feriepenger : 600 000 * 0.12 = 72 000 kr. Kan konteres som kreditt 2940 med 72 000 og debit 5180 beregnet feriepenger med 72000
Arbeidsgiveravgiften : 600 000 + 72 000 = 672 000 * 0,141 = 94 752 kr er arbeidsgiveravgiften. Kan for eksempel konteres som kreditt 2770 skyldig arbeidsgiveravgift 94 752 kr, og debit 5400 arbeidsgiveravgift 94752 kr.

Blir dette riktig ? Tusen takk for alle den gode hjelpen jeg kan få her.

Spørsmål fra Wonderboy.

Spørsmålet ble stilt den 16-08-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar