Krav til regnskapsprogram vedrørende bilagsføring?

Jeg har startet som selvstendig næringsdrivende og lurer på om det er noen krav om regnskapsprogram ifb med bilagsføring? Har nettbasert fakturaprogram med mva oppgave, men ikke et eget for bilagsføring f.eks for utgifter jeg betaler og lignenede..

Spørsmål fra Bjørn.

Spørsmålet ble stilt den 29-05-2011.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Myndighetene har ingen dirkete lovkrav til et regnskapsprogram, men mange indirekte. Dvs at bokføringsloven har et et sett med lover som et regnskapsprogram må ta hensyn til for at regnskapet skal bli korrekt bokført.

Ut ifra din forklaring så har du kun et fakturaprogram og ikke et regnskapsprogram som kan bokføre kostnader.

(-3)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar