Kan man bokføre kostnader man hadde før selskapet ble registrert i Br.sund?

Før selskapet ble opprettet, har jeg noen småkostnader som bom, telefon og internett, i forbindelse med at jeg prøvde å få igang noen avtaler om salg. Kan jeg ta disse med i regnskapet, eller er det kun kostnader jeg har pådratt etter opprettelsen av selskapet?
Utgående faktura derimot er fakturert etter registreringen av selskapet!

Spørsmål fra Silje.

Spørsmålet ble stilt den 10-01-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

8 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Einar

Hmm jeg er ikke 100% sikker. Ville ha ringt Skatteetaten og spurt. Tlf: 800 80 000.

(-1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Jonny

Ja, du kan kreve disse utgiftene refundert av selskapet. Du må da utarbeide et refusjonskrav overfor selskapet og legg ved originale bilag.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Silje

Hemm.. Tenker vi det samme nå..?
Må jeg lage et refusjonskrav? Mener ikke at det er jeg som privatperson som skal ha tilbake disse utgiftene, men om jeg kan føre f. eks. telefonfakturaene og få fradrag for de i regnskapet, da telefonen ble brukt i jobbsammenheng for å få til møter hos potensielle kunder, FØR jeg fikk dillet meg til å fysisk registrere selskapet hos Br.sund.
Det er her snakk om et enkeltmannsforetak.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Jonny

Når det gjelder enkeltpersonforetak trenger du ikke utarbeide refusjonskrav.

For andre selskapstyper så skal et refusjonskrav fremsettes ved å liste opp de regninger/kvitteringer som man krever refusjon for, samt legge ved originale bilag.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
5 Silje

Ok, takk!
Så det har da altså ikke noe å si at disse kostnadene er fra sommeren 2010, selv om jeg ikke fikk registrert enkeltpersonforetaket i Br.sund før i desember 2011..?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
6 Jonny

Jeg regner med at selskapet ditt ikke ble registrert i desember 2011, men i desember 2010 😉 Det er intet problem med at kostandene er fra sommeren 2010

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
7 Silje

Takk 🙂
Mente desember 2010 ja!
Er du regnskapsfører, og helt sikker på at det går greit..? Da satser jeg på det!
Men hadde det vært snakk om utg.faktura, så hadde det vel kanskje stilt seg noe annerledes…?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
8 Silje

Jeg mener.. Er det ingen som kan reagere på at jeg har med telefonkostnader og kjørebok helt tilbake fra sommeren 2010..?
Det skal vel ikke ha noe å si at telefonfakturaene er stilet til meg privat?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar