Jobb i utlandet

Har fått mulighet på jobb i Singapore..

Flere sier at eneste mulighet for å unngå statens skarpe skatteklør er å flytte ned dit for perioden man jobber der..

Betaler da skatt til der man jobber.. og ikke til Norge sier de.stemmer dette?. (må vel betale inn til trygdesystemet vel også?)

Hva da med når man eventuelt står der og snuser på norsk jord igjen og er hjemme igjen..
står de da klar med rifla og skal ha alle mine Singapore-penger?

(og hva kan man eventuelt gjøre for å hindre at mesteparten av mine hardt opparbeidede penger går rett i sluket igjen…?)

Spørsmål fra Per.

Spørsmålet ble stilt den 30-03-2011.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Hovedregelen i de fleste land er at du skal skatte i det landet du jobber.

Når man fortsatt er skattemessig bosatt i Norge (dvs ikke har meldt utvandring) skal man også skatte til Norge av samme inntekt. Dette medfører dobbeltbeskatning som skatteavtalen Norge har med arbeidslandet forebygger.

Hvis man skal flytte til utlandet skattemessig er det en lang prosses (3 år før skattemessig bostet i Norge opphører) og det må man selv kreve overfor skattekontoret.

En norsk skattyter som har et sammenhengende arbeidsopphold i utlandet i minst ett år kan kreve skattenedsettelse etter skatteloven § 2-1 (10). Dette er en regel som kun dreier seg om nedsettelse av skatt til Norge og ikke en regel om opphør av skattemessig bosettelse til Norge. Slik nedsettelse kreves av den ansatte ved ligningen i selvangivelsen til Norge.
Skattenedsettelse beregnes her etter de samme prinsipper som ved anvendelse av alternativ foredelingsmetode i skatteavtalene. Denne metoden innebærer at den utenlandske inntekten medregnes i beskatningsgrunnlaget i Norge, men at den beregnede skatten settes ned med et beløp som tilsvarer den forholdsmessig del av skatten som faller på utenlandsinntekten.
Det er således meget viktig at den ansatte i god tid før utreise samtaler med ligningskontoret og avklarer virkningen av beskatningen på forhånd og eventuelt ber om endret skattekort til Norge dersom deler av inntekten skal beskattes i arbeidslandet etter skatteavtalen og om vilkårene for skattenedsettelse etter ett årsreglen vil være tilstede. Norsk arbeidsgiver må uansett forholde seg til det skattekortet som til enhver til foreligger.

Dersom arbeidstaker melder utvandring i folkeregisteret, vil som hovedregel medlemskapet i norsk folketrygd opphøre, jf. ftl § 2-14, dette vil gi en skattebesparelse på ca 11-13%. Fra samme tidspunkt opphører alle trygderettslige rettigheter i Norge. His ønskelig kan det søkes om frivillig medlemskap i norsk folketrygd etter at du har meldt utvandring, og vil da kunne tjene opp pensjonspoeng og andre sosiale rettigheter.

(7)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar