Investere aksjekapital i annet selskap

Scenario: A og B registrerer X AS. Deretter registrerer jeg Y AS med aksjekapital på NOK 30 000. Kan jeg videre bruke aksjekapitalen NOK 30 000 på å kjøpe aksjer i X AS? Hvilke selskaps-, skatte- og regnskapsrettslige konsekvenser vil transaksjonen medføre?

På forhånd takk!

Spørsmål fra John.

Spørsmålet ble stilt den 06-05-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar