Insolvent

Hører ofte uttrykkene Insolvent og solvent brukt om en annen når det er snakk om likviditeten til et firma. Hvilken betydning har egentlig disse ordene?

Spørsmål fra Sverre.

Spørsmålet ble stilt den 08-09-2011.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Insolvens = Problemer med å betale regninger innen forfall
Solvent = Klarer å betale regninger innen forfall

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar