Inngående balanse – Hvilke kontoer overføres fra forrige år?

Er et nyoppstartet ANS, desember 2011, lurer på hvilke kontoer som skal videreføres på inngående balanse for regnskapet 2012.

Status 31 des. 2011, kontoer:

1500 Kundefordringer Debet 761,75
1920 Bank Debet 19,-
2000 Aksjekapital Kredit 2520,-
2400 Leverandørgjeld Kredit 554,-
2710 Inngående avgift Debet 110,80
3000 Varesalg Kredit 761,75
4300 Varekjøp Debet 443,20
8170 Gebyrer Debet 2501,-

Spørsmål fra Frode.

Spørsmålet ble stilt den 21-02-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Silje

Alle balansekonti skal overføres til neste år. Altså alle konti fra konto 1 – 2999

Ditt svar