Hvordan komme på børsen?

Dette er noe jeg er helt blank på. Et AS er jo forkortelse for aksjeselskap. Kan alle eiere i et AS uten videre selge aksjer i selskapet sitt? Må man på børsen først eller hvordan fungerer det?

Spørsmål fra Anders.

Spørsmålet ble stilt den 13-04-2010.

Ligger under emnet: Aksjer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

For å kjøpeog selge aksjer så trenger man ikke å være på børsen, mem bedriften må registrert som et Allmennaksjeselskap (ASA).
Vær klar over at alle ASA må ha minst 1 million kr i akjsekapital.

Når det gjelder om en eier i et AS kan selge sine aksjer så står dette oftest beskrevet i vedtektene, men ofte har AS opplysnings- og meldeplikt om kjøp/salg til andre akjsonærer, slik at aksjonærene må godkjenne kjøpet. Slik er det vist ikke i et ASA.

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar