Hvordan føre avskrivning

Kjøper en maskin 1249 for kr 150000,- som betales mot konto 1910. Hvordan avskrives denne? Skal avskrivingsbeløpet føres fra 1249 til kredit på konto 6010. Men denne står i kredit fra før, så jeg skjønner ikke dette. og et annet spørsmål. Kommer overskudd opp som minus på resultatkontoen?

Spørsmål fra Kåre.

Spørsmålet ble stilt den 03-06-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar