Hvordan føres regning fra Brønnøysundregistrene?

Hvilke konto føres faktura fra brønnøysundregisterene mot?

Spørsmål fra Jan.

Spørsmålet ble stilt den 02-04-2011.

Ligger under emnet: Regnskap.

8 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Det er desverre umulig å svare på før du opplyser hva regningen gjelder…

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Jan

Det er snakk om 77 kr for en firmaattest

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Jonny

Det ville jeg ført på konto «7790 Annen fremmed kostnad»

(-1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Emma

Hvor skal jeg føre faktura fra Brreg, som gjelder registrering i foretaksregisteret?

(-1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
5 Peter

Jeg skal også føre inn registrering i Brønnøysund. I mitt regnskapsprogram står det ikke 7790, men det er «7798 Annen Kostnad fradragsberettiget» og 7799 Annen Kostnad ikke fradragsberettiget». Hva er det er eller ikke er fradragsberettiget?.. hva betyr fradragsberettiget i det hele tatt? 🙂

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
6 Jonny

Ordet «Fradragsberretiget» betyr om kostnaden gir skattefradrag eller ikke.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
7 Peter

Det regnet jeg egentlig med, men hvordan vet man hva som gir skattefradrag? Er registrering i Brønnøysund fradragsberettiget?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
8 sus

Ja

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar