Hvordan føre et lån, dvs gjeld (privat)?

Case 1: Jeg har tatt opp et privat lån hos venner og bekjente til mitt ENK, og fått en bankoverføring til min bedriftskonto. Hvordan skal dette føres i regnskapet ? Skal den personen jeg har lånt pengene av føres opp som leverandør?

Case 2: Jeg gjør en bankoverføring fra min private konto til min bedriftskonto. Hvordan skal dette føres i regnskapet ?

Spørsmål fra Andre.

Spørsmålet ble stilt den 18-06-2010.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Andre

Fant svar til Case 1:

https://regnskapsguiden.com/bokf%C3%B8re-privat-rentefritt-lan/

Sitat Jonny:
«Dersom pengene har gått inn på selskapets bankkonto, føres det debet bank og kredit langsiktig lån.

Dersom pengene har gått inn på eierens bankkonto, er det vel et lån til eieren personlig. Lånet føres da ikke i selskapets regnskap, men oppgis som gjeld i eierens selvangivelse.»

Men vet ikke hvordan case 2 skal føres. Noen som kan opplyse om dette ?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Andre

Noen som har noen innspill til Case 2 ? Fant dette : http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1028775

«…1) Jeg har overført 9000kr til fra privatkonto til bedriftskonto. Hvilken konto – motkonto skal det føres mot?…»
«…Debit bankinnskudd 1920 – Kredit egenkapital privat innskudd 2055…»

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Andre

Er det mulig å føre privat overføring som debet bank, og kredit 2050 Annen egenkapital, eller 2055 Innskudd kontanter?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar