Hva er regnskapsplikt?

Sitter å leser om regnskapsplikt og bokføringsplikt, hva er egentlig forskjellen på dette?

Spørsmål fra frustrert.

Spørsmålet ble stilt den 16-04-2010.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Regnskapsplikt:
Firma må utarbeide et regnskapsmessig årsoppgjør med balanse/resultatoppstilling, beretning, noter osv. Regnskapspliktige virksomheter må også følge bokføringsloven.

Bokføringsplikt:
Firma som har bokføringsplikt trenger ikke nødvendigvis å være regnskapspliktig og følge regnskapsloven. Bokføringspliktige virksomheter behøver ikke å utarbeide et regnskapsmessig årsoppjør som nevnt over. Et eksempel kan være et enkeltpersonforetak med kr 100 000 i omsetning. Disse trenger ikke å utarbeide et regnskapsmessig årsoppgjør basert på regnskapsloven, men kan gå rett til å utarbeide et såkalt skattemessig årsoppgjør som er grunnlaget for innlevering av selvangivelsen.

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar