Fritaksmetoden

Jeg sliter litt med å forstå hvordan fritaksmetoden fungerer i praksis. Så vidt jeg forstår er det sånn at hvis jeg gjennom AS’et mitt kjøper og selger aksjer med gevinst innenfor EU og EØS, så slipper jeg skatt på dette når jeg tar ut utbytte??? Samtidig som jeg ikke får fradragsført tap???

Spørsmål fra Trond.

Spørsmålet ble stilt den 01-11-2011.

Ligger under emnet: Aksjer.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Veldig forenklet så virker fritaksmodellen slik når firma A eier aksjer i Firma B så slipper Firma A og betale skatt av mottatt overskudd fra Firma B. Etter at fritaksmodellem kom i 2006 så er disse 30 mill skattefrie.

Les mer om dette her https://regnskapsguiden.com/hva-er-et-holdingselskap/

Her er et eksempel:
Telenor ASA eier 30% av aksjene i Canal Digital. Canal Digital går så det suser og får i 2010 et overskudd på 100 mill. Ettersom Telenor ASA eier 30% av aksjene skal de motta 30 mill i utbytte.

(-7)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Arnfinn

Fritaksmetoden gjelder kun AS og ikke privatpersoner. Dersom du har et driftsselskap som gir utbytte til holdingselskap så er det ikke skattepliktig for mottaker (bortset fra 3%). Skal personlig aksjonær ha ut utbytte fra holdingselskap er utbytte skatteplikitg med 28% som vanlig.

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Kenneth Juul

Hvordan føres urealsiert tap/gevnist i årsregnskapet?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar