Fradrag for inngående mva på reise?

Er momsregistrert og tar momspliktige oppdrag forskjellige steder. Må da ta buss/tog fra hjemme til oppdraget og tilbake. Kan jeg trekke fra mva spesifisert på billettene når jeg skrive mva omsetningsoppgave?

Spørsmål fra David.

Spørsmålet ble stilt den 25-08-2011.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 hÅLAND

Ja . 8% mva kode E , trur eg……….

(-1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar