Forskuddsskatt i næringsoppgave 1

Enkeltpersonsforetak:
Forskuddsskatten for 2017 er betalt og bokført debet 2070 forskuddstrekk og kredit bank. Hvordan føres dette inn i balansen i næringsoppgave 1?

Spørsmål fra Eva.

Spørsmålet ble stilt den 30-04-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar