Føring av tap på fordring

Hei. Har en kunde om ikke vil betale rest på en faktura,som nå skal føres i regnskapet som tap. Hvordan skal jeg føre dette? På forhånd takk 🙂

Spørsmål fra Anita.

Spørsmålet ble stilt den 16-12-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Arne

D 7830 Tap på fordringer
K Kundereskonto

Bruk samme MVA kode som faktura er utstedt med.

Litt teori
En utestående fordring anses endelig tapt dersom:

-foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves

-fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks
måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier

-offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller vil gi fordringen dekning, eller

-fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

Det er manglende betalingsevne som hjemler tapsføring. Det foreligger etter Skattedirektoratets syn ikke et reelt tap ved manglende betalingsvilje, se bindende forhåndsuttalelse BFU 39/04.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Jonny

Les mer om bokføring av tap her https://regnskapsguiden.com/hvordan-tapt-fordring/

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Anita

Selv om jeg vet kontoene jeg skal føre dette på, står jeg likevel fast… På kundens reskontro står det en rest som skulle vært betalt men som jeg nå må føre i tap. Lengre kommer jeg ikke. Har mamut one programmet, og har prøvd å få hjelp av dem, uten hell. Skal jeg lage en ny faktura der jeg krediterer beløpet før jeg fører det i tap? eller hva gjør jeg? Skal det føre om inngående, utgående, bank eller som diverse bilag? Skulle ha fått avsluttet regnskapet 2013, men kan jo ikke gjøre d før jeg har alt i boks.. Så jeg ber på mine knær…

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar