Føring av inngående faktura på anleggsmiddel

Fakturaens pålydende er kr 2.500.000 inkl.mva. Hva gjør jeg mht til fradragsrett inng mva? Debet balansekonto 1205 kr 2.500.000 mva. kode 11 / kredit 2710 kr 500.000 og 2410 kr 2.000.000 mva kode 9. Det blir vel ikke riktig når balansekontoen er oppsatt med ingen mva?

Spørsmål fra Synnøve.

Spørsmålet ble stilt den 29-09-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Hvis balansekontoen din ikke er satt opp med mva behandling, fører du manuelt :

1205 kr 2 000 000 Anleggsmiddel
2710 kr 500 000 Ing. mva
2410 kr-2 500 000 Lev. reskontro

Personlig ville jeg satt avgiftskode på balansekontoen, slik at mva ble «maskinelt» behandlet. Ikke alle regnskapsprogram er like glad i direktepostering på ing. mva. Hvorfor skal du føre med mva koder 11 og 9 når det ikke skal være maskinell behandling av mva ?

Ditt svar