Fast bilgodtgjørelse

Hvordan skal fast bilgodtgjørelse behandles i forhold til forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og skatteplikt?

Spørsmål fra Otnes.

Spørsmålet ble stilt den 28-04-2010.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Fast bilgodtgjørelse er i utgangspunktet trekk- og avgiftspliktig, men hele eller deler kan utbetales uten forskuddstrekk under forutsetning av at følgende praksis benyttes:

Før første utbetaling av fast bilgodtgjørelse må arbeidstaker utarbeide et anslag over forventet kjøring ut året. Et slikt nytt anslag må for senere år leveres før første lønnskjøring i januar. Anslaget kan benyttes som grunnlag for forskuddstrekk men må være realistisk. Det er arbeidsgivers plikt til å foreta forskuddstrekk, dermed er arbeidsgiver ansvarlig for at anslaget arbeidstaker kommer med er rimelig fornuftig.

Ut i fra anslaget beregnes trekkfri bilgodtgjørelse for resten av året/hele året. Man fordeler trekkfri og eventuell trekkpliktig godtgjørelse med like beløp på resterende av årets måneder. Trekkplikten blir dermed forutsigbar, selv om kjøring i en måned kan gå over og i en annen måned gå under.

Når året er over må arbeidstaker levere inne kjørebok (korrekt ført), kjørelister, reiseregninger eller lignende som dokumenterer faktisk kjørte km i året. Det er denne kjøreboken som skal legges til grunn for lønnsinnberetningen, den endelige arbeidsgiveravgiftsberegningen osv.

Eventuelt for lite trukket gjennom året kommer som en restskatt for arbeidstaker dersom ikke er mulig eller det frivillig ikke trekkes i en «13. kjøring».

(-4)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Anne B.

Skal beløp som event.utbetales som «FAST» bilgodtgjørelse også med i «Årlig lønn» som oppgis ved en ytelsesbas.pensjonsordning ?
Eks. : 200.000,- =Fast lønn + 50.000,-= fast bilgodtgjørelse
Er det da 200′ eller 250′ som skal opplyses som «Årlig lønn» ?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar