Føring av MVA regning ved vareimport

Har kjøpt noen varer for videresalg fra sverige. Men er litt usikker på hvordan regningen på MVA fra DHL skal føres.

I fakturaen har jeg disse linjer:
Payment deferment 110,-
Import/export Tax 542,-

Er det da riktig å føre det som følger?:
Konto 2400 – kredit 652,-
Konto 6110 – debet 110,-
Konto 2710 – debet 542,-

Hva anbefales her?

Spørsmål fra Jan.

Spørsmålet ble stilt den 20-10-2011.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Dette ser korrekt ut.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar