Føre kjøp av utstyr fra utlandet

Hvis jeg bestiller utstyr fra utlandet og betaler toll og moms, hvordan fører jeg momsen i regnskapet hvis jeg ikke er MVA-pliktig?

Spørsmål fra Kyle.

Spørsmålet ble stilt den 19-02-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Yngve

Hei.

Jeg vil da anse momsen som en del av kostprisen på utstyret. Så når fakturaen fra tollregionen kommer ville jeg ført mva på samme konto som utstyret ble ført på, enten utstyret ble aktivert eller kostnadsført. Og resten av fakturaen blir «Frakt-, toll- og spedisjon»-kostnad.

2 Bjørn

Hvis en ikke fører mva for seg selv, hvordan fører en da oversikt over ting en skal be om tilbakevirkende mva-refusjon for da…?

3 Yngve

Hvis man ikke er registrert i mva-registeret får man i utgangspunktet ikke fradrag for mva.
Men man kan søke om tilbakegående avgiftsoppgjør. Vilkårene er at anskaffelse har direkte sammenheng med omsetningen i virksomheten. Varer som er videresolgt før registreringstidspunktet får man ikke igjen mva for.

Hvis det er sannsynlig at man kan søke om tilbakegående avgiftsoppgjør ved registrering, kan man føre mva fra de aktuelle bilagene til de vanlige kontoene (vanligvis kontoene 2700 til 2740), som vanlig. Hvis skattekontoeret krever egen tilleggsoppgave for kostnader det søkes tilbakegående oppgjør for, kan bilagene føres med egen avdelingskode. Da kan man kjøre ut et eget avgiftsoppgjør på grunnlag av avdelingen.

Dersom det er usikkert om virksomheten vil oppfylle vilkårene for tilbakegående avgiftsoppgjør, bør kostnadene føres uten fradrag for inngående merverdiavgift.

Ditt svar