Føre innkjøp av verktøy/utstyr ol.

Hei!
Jeg har et firma som freelance lydtekniker.
Jeg bruker Datax totaløkonomi. Det jeg lurer på er hvordan jeg skal bilagsføre det når jeg kjøper inn utstyr som jeg skal bruke i driften av firmaet, og ikke selge videre.

Til nå har jeg bare laget et bilag for hvert innkjøp slik:

1920 Bankinnskudd «fra» «varens kostnad»
til 1270 Verktøy o.l. «til» «varens kostnad»

Jeg mistenker at dette blir feil, for på status-siden i programmet endrer det seg ikke under «kostnader» når jeg fører på denne måten..

Håper jeg har klart å forklare problemet, hvis ikke får dere si ifra så skal jeg prøve igjen.

Spørsmål fra Martin M.

Spørsmålet ble stilt den 06-05-2011.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

For å kunne gi det et 100% riktig svar så man nesten vite hva slags utstyr det gjelder, i bokføringen under har jeg tatt utganspunkt i at du har kjøpt håndverktøy, skruhjern, hammer o.l for kr 1000 eks mva (1250 inkl mva) og at firmaet ditt er registrert for mva. Bokføringen blir da slik:

Bilag du får i butiken når du kjøper verktøyet
Debet: 2710 Inngående merverdiavgift, høy sats (kr 250)
Debet: 6510 Håndverktøy (Kr 1000
Kredit: 2400 leverandørgjeld + leverandørreskontro (kr 1250)

Bankbilaget
Debet: 2400 leverandørgjeld + leverandørreskontro (kr 1250)
Kredit: 1920 Bankkonto (kr 1250)

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar