Etterkreve moms på korrigert faktura?

Hei!

Jeg passerte 50.000 grensen i 2009, forvirrende dette med «ila 12 måneders periode». Men jeg får vell tro at de 12 regnskapsmånedene jeg hadde i 2009 er 12 måneders periode, og der kom jeg over 50.000 grensen.

Jeg passerte med 4 faktuarer, hvor jeg ikke la på moms. Jeg forstår jeg må søke om å få lov å bli mva registrert, og at dette må dokumenteres med faktura som viser at man kommer over grensen.

Samtidig står det enkelte steder å lese at man skal legge på moms fra og med fakturaen som medfører at omsetningen passerer grensen.

Det betyr at jeg eventuelt da må sende ut korrigerte faktura til kundene sammen med kredittnota? Hvor jeg legger på moms, og kreditterer forrige faktura?

Har henvendet meg til mitt skattekontor, elektronisk, uten å ha fått tilbakemedling så langt.

Noen som har vært i samme situasjon eller har hjulpet noen som kjenner til hvordan praksis er her? 🙂

Spørsmål fra enkeltmannsforetak.

Spørsmålet ble stilt den 05-05-2010.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Einar

Ja du må nok etterfakturere her, men først må du vel få mva. registereringen i orden. Det enkleste er som du nevner å sende kreditnota på de fakturaene det gjelder, for så å sende ut nye med moms.

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Stefan

Det holder å etterfakturere momsen.

Som Einar skriver har du uansett ikke rett på moms før du er registrert, det kan du gjøre på altinn.no. Viktig at ting blir i riktig rekkefølge.

Det er også slik at det her er snakk om 12 mnd IKKE regnskapsår. Så hvis du fakturerer 30 000 i desember 2009 og 30 000 i januar 2010 skal du momsregistreres fra og med faktura nr 2 selv om du ikke har fakturert noe annet disse to årene fordi det er mindre enn 12 mnd mellom fakturaene.

Jeg skriver også «fra og med» fordi det skal beregnes moms på hele beløpet på den fakturaen som bryter grensen. Men den må faktureres i to omganger. Først sender du den uten moms, og opplyser kudnen om at moms vil bli etterfakturert. Deretter sender du de fakturaene som dokumenterer at du har brutt grensen til merverdiavgiftmanntallet slik at du blir registrert her, og deretter skal du sende faktura på momsen på den/de fakturaene som er påløpt siden grensen ble brutt.

Det er et håpløst system fordi man må plage den stakkars kunden som får fakturaen som bryter med ekstraarbeid. I ditt tilfelle kan det jo også bli et problem hvis kundene ikke var forberedt på å betale moms. Hvis de ikke er momsregistrert selv er det jo en ren ekstrautgift for dem siden de ikke får den refundert.

(3)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Bjarte

Bare en kommentar – er helt enig med Stefan i alt han skriver, og du skal ikke sende kreditnota og fakturere på nytt med moms.

Eg har nettopp gått gjennom dette og en har ikke lov å fakturere med moms eller sette MVA etter organisasjonsnummer før en er godkjendt i momsregisteret. Eg måtte sende to fakturaer uten moms etter at eg hadde pasert grensa, der eg opplyste om at moms blir etterfakturert. Dette var også fremgangsmåten eg fekk opplyst fra Skatteetaten.

Ver OBS på at du får tilbake inngående moms for heile den perioden der faktura som runner grensa hører til.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Jonny

Jo, man skal sende kredinota og sende ny faktura. Grunn til dette er at man ikke kan fakturere 100% mva da denne momssatsen ikke eksisterer.

Les mer her http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen/etterfakturere-mva

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
5 Armin

4Jonny…
Det du henviser til er IKKE en kreditnota, men måten du faktisk ettersender MVA på tidligere sendt faktura. Du trenger absolutt ikke en 100%mva-sats og trenger heller ikke kreditnota.

Som vist, lager du ny faktura med samme opplegg, og trekker fra tidligere sendt fakturasum.
minustegn i den aktuelle beskrivelsen betyr ikke at du lager kreditnota, men at du ‘korrigerer’ (les: trekker fra) et beløp som var sent tidligere «untatt mva», og muligens også er betalt. Da gjenstår bare et beløp tilsvarende MVA

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar