Egeninkasso

Egeninkasso har hatt en sterk vekst i 2009 og veksten vil sansynligvis også fortsette sterkt de neste 3-5 årene. Hva er vel mer frustrerende enn gleden over en ny ordre hvorpå det viser seg at kunden ikke betaler?

Enda mer frustrerende er det å sende fordringen til et inkassobyrå som heller ikke greier å kreve inn pengene?

De fleste forbinder inkasso med store inkassobyråer som driver med fremmedinkasso. Statistikken viser at fremmedinkasso har en løsningsgrad på kun 25-30%, egeninkasso har en løsningsgrad på 90-95%.

For bedrifter som selger på kreditt så kan løsningsprosenten på de dårlige betalerne bety et være eller ikke være! Fordelen med egeninkasso er at gebyrene blir lavere kontra fremmedinnkasso, noe som betyr at det blir enklere å betale for skyldner. En annen fordel er at man kan sende saken direkte til namsmannen for utleggsforretning hvis debitor ikke har betalt ved betalingsoppfordring, i praksis betyr dette at 30 dager etter et du har sendt inkassovarsel så kan saken sendes direkte til namsmannen.

For et inkassobyrå er det lønnsomt at fordringen tar så lang tid som overhodet mulig, det er på denne måten at inkassoselskapene sine tjener penger, fordi da blir salærene høyere. Problemet er bare at disse salærene er det skyldner som må betale noe gjør at krevat blir enda vanskeliger å innfri.

Med egeninkasso så blir sælærene lavere, samt at bedriften selv beholder disse i motsetning til inkassoselskapene. Ønskes det ikke å administere egeninkasso selv så kan dette gjøres av bla. Kontorfabrikken som har spesialisert seg på egeninkasso.

Ønskes det å gjøre egeninkasso selv så bør man gå til leie eller kjøp av dette.

Spørsmålet ble stilt den 08-10-2009.

Ligger under emnet: Inkasso.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Per Olav

Er egeninkasso lovlig? Må man ikke ha inkassobevilning?

2 Einar

Du misforstår litt Per Olav. De som driver med egeninkasso tar ikke inkassosaken i vanlig forstand, de printer ut de nødvendige inkassopapirene for kreditor slik at vedkommende kan føre inkassosaken selv.

Ditt svar