Bokføringsplikt og regnskapsplikt

Noen som vet/kan forklare meg forskjellen på bokføringsplikt og full regnskapsplikt? Er jeg på bærtur når jeg mener at de som har full regnskapsplikt må lage årsregnskap og de som kun har bokføringsplikt slipper dette? Så vidt jeg vet har f.eks. enkeltmannsforetakt bare bokføringsplikt. AS på sin side har full regnskapsplikt. Fint med en liten klargjøring på disse punktene.

Spørsmål fra Lisbeth.

Spørsmålet ble stilt den 07-11-2009.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Supan Igro

Hei!

Bokføringspliktige – alle som har regnskapsplikt etter regnskapsloven, plikt til å levere omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven eller plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven.

Regnskapspliktige – alle som har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2, disse er blant annet:
– Aksjeselskaper
– Allmennaksjeselskaper

Mvh,
Supan Igro
Statsautorisert revisor
Deloitte AS

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar