Bokføring tap – salg av eiendel

Hei, Hvordan bokføres salg av eiendel med tap? Bilen kjøpt kr 100 000, total avskrevet kr 40 000, solgt kr 20 000, Både bilen og total avskrivning ført til balanse konto. 1230 bilen og 1290 avskrivning. 1230 Debet: 100 000 (Bilen) 1290 Kreditt: 40 000 (avskrivning) På forhånd takk Lars.

Spørsmål fra Lars Kristian.

Spørsmålet ble stilt den 20-11-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Dan

Du kan avskrive hele saldoen når bilen blir solgt.

Ditt svar