Bokføring restskatt

Jeg glemte å avsette skatt på overskuddet i mitt AS (d8300 k2500) ved årsavslutning i 2015.

Jeg har heller ikke betalt inn forhåndskatt (2540).

Da jeg mottok skatteoppgjøret i oktober satte jeg betalingen på d2510. Når jeg nå skriver ut balansen, står derfor dette beløpet som gjeld. Det er jo ikke lenger utestående gjeld fordi den nå er betalt.

Dette blir jo en slags restskatt der hele beløpet er restskatt.

Skal jeg da motføre den til en annen konto? Isåfall hvilken? Om jeg ikke gjør det så vil vel denne gjelden følge meg for alltid i regnskapet?

Dette gjelder vel alle som får tilbakebetalt eller restskatt. Hvor føres denne kostnaden/inntekten? (Kan vel ikke bli stående som gjeld)??

Spørsmål fra Anette.

Spørsmålet ble stilt den 09-01-2017.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar