Bokføring av tilskudd

Vi har mottatt etableringstilskudd og driftstilskudd fra kommunen. Jeg har et spørsmål angående bokføring av dette. Etableringstilskudd er en ren utbetaling uten krav til bruk annet enn at firmaet skal flytte og etablere seg i ny kommune. Hvordan skal dette bokføres? Blir det riktig og bruke kredit på konto 3400 og debet 1920 bankinskudd, eller kan vi bokføre dette som debet annen egenkapital?

Spørsmål fra Gisle.

Spørsmålet ble stilt den 12-05-2017.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar