Bokføre kjøp/innbytte av snøscooter

Jeg har kjøpt en ny snøscooter til bruk i bedriften. Som en del av handelen byttet jeg inn den gamle snøscooteren min.

Trenger hjelp til bokføringen av både kjøp og innbytte.
Ettersom jeg har avskrevet den gamle i et par år, var innbytteprisen (kr 65 000) høyere enn gjenstående saldo på konto 1200 «Maskiner og anlegg» (kr 52 838).
Hvor skal resterende 12 162 kr føres?

Ønsker meg rett og slett en komplett oversikt over hvilke beløp som skal føres hvor.

Spørsmål fra Oddgeir.

Spørsmålet ble stilt den 18-05-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar