Bestride inkassokrav

Hei, lurer litt på en ting angående inkasso. Om en kunde mottar inkasso fra meg, og «bestrider kravet». Hva skjer da? Må inkassogangen stoppes og takes til forliksrådet?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 26-01-2010.

Ligger under emnet: Inkasso.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hvis du sender inkasso, også kalt betaligsoppfordring, så skal det opplyses på inkassobrevet om at eventuelle innsigelser mot
kravet må gjøres skriftlig innen samme forfall.

Hvis kunde kommer med skriftlig innsigelse så skal saken holdes på vent og tas via forliksrådet. Du må da sende et en forliksklage til forliksrådet. Forliksrådet er har som formål om at du og kunde skal ble enige. Hvis dette ikke skjer og kravet er på under kr 150 000,- så vil lekdommerne i forliksrådet komme med en rettskraftig dom.

Her kan du lese om saksgang for inkasso hvis du tar saken selv. Man finner også god informasjon på nettsida til forliksrådet

2 Pettersen

Hva skjer hvis kunde sin innsigelse er latterlig. F.eks jeg har en signert kontrakt å kunde sier han aldri har kjøpt noe, blir innsigelsen troverdig da?

3 Are

Jeg har enda et spørsmål sett fra andre siden av bordet. Hva om jeg aldri har skrevet under noen kontrakt eller sagt ja til å kjøpe produktet. Firmaet sender meg så inkasso. Jeg bestrider dette. Må jeg da virkelig gjennom styret med forliksråd??? Høres jo helt sykt ut at de kan slepe med til forliksrådet uten noen skjelig grunn til at jeg har kjøpt noe som helst. TAKKNEMLIG FOR SVAR!

4 Einar

Ikke nødvendigvis Are, her har jeg sakset ut udrag fra sidene til forliksrådet:

«Saksbehandlingen i forliksrådet starter normalt med at en part inngir en klage. Dette kan gjøres både skriftlig og muntlig. Ved muntlig inngivelse av forliksklage må parten selv møte opp i forliksrådet og få hjelp til å sette opp en klage. Klagen blir da normalt skrevet ned av en sekretær, eventuelt en dommer i forliksrådet. Klageren kan også benytte en prosessfullmektig til å sende en klage til forliksrådet.

Etter at saken er kommet inn, undersøker forliksrådet om vilkårene for å ta saken til behandling, er oppfylt. Forliksrådet vurderer da først om forliksklagen er i samsvar med vilkårene i tvisteloven. En forliksklage må nevne hvilket forliksråd saken gjelder.»

(Hele dokumentet ligger som en .doc-fil her: http://www.forliksradet.no/index.php?page_id=1416)

Vil tro at saker hvor det ikke foreligger kontrakt og/eller er useriøse ikke kommer opp. Altså du slipper å møte opp.

5 Niklas

Går man til forliksrådet om det gjelder faktura fra og til en bedrift?

Ditt svar